Traduceri Bucuresti

adresa birou traduceri bucurestioffice@traduceri-autorizate.com

contact birou traduceri sector 30724 478 783
Birou UNIRII Bucureşti

ESTIMATOR DE PREŢ TRADUCERE
Selectaţi limba

RON preţ/pagină

Calitate
Confidenţialitate
Preţuri juste
Curierat GRATUIT
Livrare la timp
Toate domeniile


 

Birou Traduceri Bucuresti - Livrare Gratuita Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5, Sector 6

Program L-V 9:30 - 17:30

Birou Traduceri Bucureşti - GHIDUL CLIENTULUI Omnia Lingua

Stimate Client,

Acest mic ghid a fost conceput pentru a veni în ajutorul clienţilor Omnia Lingua şi pentru a înţelege particularităţile relaţiei PRESTATOR/BENEFICIAR, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi. Ghidul cuprinde o serie de lămuriri şi recomandări, informaţii utile şi extrase de acte normative menite să-i ajute pe clienţi în alegerea soluţiei potrivite.

CINE SUNTEM

SC Omnia Lingua SRL funcţionează sub acest nume începând cu 7 mai 2009 şi efectuează activităţi de traducere scrisă şi orală (interpretariat). Din momentul înregistrării şi până astăzi a deservit numeroşi clienţi, atât persoane fizice cât şi juridice, s-a implicat în proiecte pe termen lung, dar a efectuat şi traduceri autorizate cu predare urgentă în 24-36 ore. Acest birou Traduceri Bucureşti are semnate contracte de prestari servicii cu mai mulţi traducători autorizaţi din Bucureşti şi din ţară, aceştia fiind atent selectionaţi pe baza experienţei şi recomandărilor. De asemenea, Omnia Lingua a încheiat un contract de prestări servicii şi cu o companie de curierat de renume, având posibilitatea să livreze traduceri autorizate legalizate în Bucureşti şi în toată ţara, existând şi posibilitatea extinderii acestor servicii în străinătate.

CE FACEM

Preluăm documentele de tradus de la sediul clientului sau le primim pe e-mail;

Transmitem Clientului Oferta de Preţ personalizată, menţionând toate tipurile disponibile de servicii prestate de Birou Traduceri Bucureşti.

Printre aceste 4 TIPURI DE SERVICII de traduceri autorizate legalizate menţionăm:

traduceri bucuresti tipul 1

Traduceri autorizate cu livrare pe e-mail şi plata prin O.P. (traduceri autorizate în format electronic PDF/WORD cu ştampila şi semnătura traducătorului autorizat, plus factura aferentă serviciilor de traduceri Bucureşti. În vederea obţinerii serviciilor de traduceri autorizate nu este necesară prezentarea documentului în original. În această categorie includem toate acele documente sub semnătură privată, care NU AU dată certă sau o încheiere de legalizare copie (de exemplu contractele sub semnătură privată), documentele tehnice (de exemplu manualele de utilizare), actele medicale (de exemplu fişele medicale) SAU toate documentele care NU sunt apostilate sau NU AU o încheiere de legalizare, după caz, SAU documentele care au suferit intervenţia unui organ de stat (de exemplu înscrisurile autentice emise de autorităţile publice: diplome, certificate, etc.) pentru care nu s-au solicitat traduceri legalizate de către un Notar pentru a putea fi depuse/prezentate autorităţilor competente. Menţionăm faptul că un birou traduceri Bucureşti nu poate impune o anumită procedură de autorizare sau legalizare, dacă acest lucru nu a fost solicitat de către client. Un Birou de Traduceri nu poate decât să prezinte opţiunile clientului, acesta din urma fiind cel mai în măsură să cunoască exact tipul de traduceri autorizate legalizate care i se potriveşte.

servicii de traduceri bucuresti tipul 2

Traduceri autorizate cu livrare gratuită prin curierat şi plata prin O.P. sau numerar ramburs la livrare (în acest caz, plicul cu traduceri autorizate va cuprinde traducerile autorizate (cu ştampila şi semnătura traducătorului autorizat pe fiecare filă şi încheierea traducatorului), precum şi factura proformă/fiscală aferentă. În cazul achitării facturii în numerar ramburs, chitanţa va fi emisă de societatea de traduceri Bucureşti sau de firma de curierat, în funcţie de serviciu. În această categorie sunt incluse toate documentele menţionate mai sus.

servicii tipul 3 efectuate de o societate de traduceri din Bucuresti

Traduceri autorizate pregătite pentru legalizare în dublu exemplar cu livrare gratuită prin curierat şi plata prin O.P. sau numerar ramburs la livrare. Aceste traduceri sunt pregătite pentru legalizare, doar trebuie înmânate Notarului împreună cu Originalul, procedura de legalizare având ca durată aproximativ 10 minute. Traducerile sunt ştampilate şi semnate pe fiecare pagină şi la îmbinarea dintre două file şi au ataşată copia originalului după care s-a facut traducerea. De asemenea, la sfârşit prezintă încheierea notarială de legalizare în format bilingv sau în limba română, după caz. Dacă traducerea s-a efectuat, de exemplu, din limba română în limba engleză, încheierea va fi redactată în format bilingv pe două coloane. Dacă traducerea se face dintr-o limbă străină în limba română, atunci nu este necesară redactarea în format bilingv şi nici nu se solicită de către Notarul Public. Întrucât legalizarea necesită PREZENTAREA ÎN ORIGINAL a documentului, aceasta se va efectua de către client la sediul Notarului Public din B-dul Unirii nr. 43 (vis-a-vis de Tribunalul Bucureşti, lângă BCR). AVANTAJUL acestui TIP 3 de serviciu este că biroul de traduceri Bucureşti NU precepe comision pentru serviciul de legalizare efectuat de client şi, mai mult, clientul poate legaliza traducerea în intervalul orar dorit (10:00-16:00). Alt AVANTAJ este acela că traducerile se achită prin O.P. în ziua livrării sau direct curierului la livrare şi nu în avans, iar legalizarea costă 30Ron+Tva (Tariful Notarului stabilit la nivel naţional). Din această categorie fac parte toate înscrisurile autentice (certificate, diplome, etc.), pentru care s-au solicitat traduceri legalizate, precum şi toate actele sub semnătură privată (de exemplu contractele) care au obţinut în prealabil, de la biroul notarial, o dată certă sau o încheiere de legalizare copie sau, dacă vorbim de actele emise în străinătate, acestea să fie apostilate în ţara emitentă, deoarece fiecare ţară îşi apostilează propriile documente.

birou traduceri bucuresti servicii tipul 4

Traduceri legalizate cu preluarea documentelor originale de la sediul clientului şi cu preluare/livrare gratuită prin curierat şi plata prin O.P. în avans. Dacă optaţi pentru acest TIP 4 de serviciu, legalizarea va fi efectuată de cabinetul nostru de traduceri. Plata prin O.P. în avans este necesară deoarece se va menţiona în încheierea de legalizare că s-a încasat onorariul de ...lei, cu factura cu plata prin O.P. din anul financiar în curs. Ulterior, traducerile legalizate împreună cu originalele vor fi livrate gratuit prin curierat la sediul clientului. Taxa de legalizare pentru serviciul de legalizare pentru TIPUL 4 de serviciu este de 45Ron/document (cu toate taxele incluse). AVANTAJUL acestui tip de serviciu este că societatea de traduceri Bucureşti se ocupă de toate procedurile de preluare/legalizare şi livrare, fără a mai necesita deplasarea clientului la un birou de Traduceri sau la un birou notarial. DEZAVANTAJUL îl reprezintă taxa de legalizare mai mare, dar şi plata în avans.

Indiferent de tipul de serviciu ales, toate au avantajul livrării prin curierat gratuit. Atunci când faceţi comanda, menţionaţi tipul de serviciu ales urmând să primiţi o confirmare din partea firmei de Traduceri Bucureşti referitoare la tipul de serviciu în care se încadrează actul sau actele dvs.

Pentru tipurile de servicii 2,3 şi 4 comanda minimă este de 2 pagini. Pagina se calculează la 1800 de caractere cu spaţii în limba ţintă, iar în cazul actelor se calculează per pagină. Tarifele încep de la 20Ron (traduceri simple fără autentificare/livrare şi se stabilesc în funcţie de dificultate, volum şi fidelitate).Cu respect,

Echipa Omnia Lingua