TOP TRADUCERI AUTORIZATE. SOLICITĂRI ÎN ANUL 2021.

În cele ce urmează prezentăm topul celor mai solicitate tipuri de traduceri autorizate în anul 2020, dar și în anul 2021:

  1. traduceri autorizate pentru manuale de utilizare (respectiv pentru dispozitive medicale, aparate electronice și electrocasnice, precum și alte echipamente)
  2. traduceri autorizate contracte (contracte de prestări servicii, contracte de închiriere și contracte individuale de muncă)
  3. traduceri autorizate acte medicale (bilete de intrare/ieșire în/din spital, adeverințe medicale, buletine de analize, buletine de examinare, scrisori medicale, etc.)
  4. traduceri autorizate acte de studii (traduceri autorizate diplome de licență, traduceri autorizate foi matricole, adeverințe, etc.)

Toate aceste traduceri realizate necesită experiență în domeniu, precum și utilizarea cu precădere a anumitor termeni sau a unui glosar specific, în caz contrar existând riscul denaturării sensului original sau rezultând chiar o traducere fără sens. Mai ales atunci când sunt traduse manuale de utilizare, este foarte important ca utilizatorul să poată urmări întocmai pașii de montare sau demontare a componentelor, de întreținere și curățare a aparatului, precum și modalitatea de rezolvare a eventualelor probleme sau erori ale sistemului utilizat. Trebuie menționat că pentru traducerile autorizate din ultima categorie, respectiv traducerile de acte de studii, au fost cele mai puține solicitări în anul 2021, comparativ cu anii anteriori.

TOP CELE MAI UTILIZATE LIMBI STRĂINE ÎN TRADUCERI 2021.

Limba engleză și limba germană ocupă locul I și locul II în topul celor mai utilizate limbi străine în traduceri în anul 2021. Am constatat o creștere a traducerilor din limba engleză în limba română sau din limba română în limba engleză, aceste traduceri fiind fie simple, fie autorizate (respectiv cu ștampila și semnătura traducătorului autorizat aplicată pe traducere). De asemenea, și traducerile din limba germană în limba română în limba germană au cunoscut o creștere în anul 2021, printre cele mai solicitate fiind traducerile de manuale de utilizare, dar și traducerile de acte medicale.

Cu precădere cele mai solicitate traduceri autorizate simple din limba germană în limba română în anul 2021 au fost traducerile de manuale tehnice sau manuale de utilizare (bedienungsanleitung). Printre aparatele achiziționate de firmele din România din Germania sau Austria se numără și dispozitivele medicale cu documentația aferentă: defibrilatoare și alte aparate medicale, Certificate CE, Specificații tehnice, Certificate ISO, etc.

Au fost efectuate traduceri autorizate simple și pentru următoarele tipuri de aparate medicale: aparate de aerosoli sau nebulizatoare, cântare electrice, pediometre, taliometre, incubatoare și alte aparate similare. Traduceri autorizate simple din limba engleză în limba română au fost solicitate și pentru aparatele de uz casnic, spre exemplu: fiare și stații de călcat, mese de călcat, aparatură electronică (laptop-uri, monitoare, etc.), precum și electrocasnice mari, dar și electrocasnice mici (ca de ex. cafetiere, espressoare, cuptoare cu microunde, fierbătoare, mixere și blendere, roboți de bucătărie și mașini de făcut pâine, etc.).

Traducerile efectuate din limba engleză pentru manualele tehnice au fost în proporție de 50% mai solicitate decât traducerile din limba germană, procentul fiind justificat și de faptul că majoritatea aparatelor vin însoțite de manualele de utilizare traduse în limba engleză. Prin urmare, traducerile ajung să fie efectuate din limba engleză și nu din limba germană, limba originală a producătorului de aparate. Întotdeauna, fie că vorbim de traducerile din limba engleză, fie de traducerile din limba germană sau alte limbi străine, este necesar ca traducătorul autorizat să păstreze sensului textului original, realizând o parcurgere facilă din punct de vedere al utilizatorului.

TOP MODALITĂȚI DE LIVRARE A TRADUCERILOR AUTORIZATE ÎN ANUL 2021

În topul celor mai utilizate metode de transmitere a traducerilor în anul 2020, dar și în anul 2021, regăsim: transmiterea online și livrarea prin curierat, cu mențiunea că pentru prima variantă au existat solicitări în proporție de 80%, față de cea de-a doua variantă (livrarea prin curierat). Motivul unui procent atât de ridicat al transmiterii traducerilor online în reprezintă și implementarea sistemelor și infrastructurilor online la nivel național, dar și internațional. Prin urmare și cererile pentru traducerile autorizate cu livrare online au crescut în mod exponențial. Este important de menționat și faptul că metoda de transmitere a traducerilor în format fizic, pe suport de hârtie, a suferit o scădere în proporție de 90% atât în anul 2020, cât și în anul 2021, în comparație cu anii anteriori.

În unele ţări a devenit suficientă transmiterea traducerilor pe suport digital în format PDF sau în format scanat cu ștampila și semnătura traducătorului autorizat, atașată documentului tradus. Putem spune că, dacă înainte erau solicitate mai multe proceduri pentru autorizarea și chiar legalizarea unui document pentru a putea fi admis de autoritățile din străinătate, începând cu anul 2020 lucrurile s-au schimbat. În concluzie, suportul de hârtie a devenit mai puțin utilizat, traducerile pe suport digital (traduceri simple sau traduceri autorizate online) fiind cu precădere solicitate.