TRADUCERI ECONOMICE ŞI FINANCIARE AUTORIZATE

Traduceri autorizate pe e-mail

 • Trimiteţi documentul pe e-mail
 • Confirmaţi comanda
 • Plătiţi prin Transfer Bancar
 • Primiți traducerea pe e-mail
 • TRADUCĂTORI AUTORIZAŢI MJ

Traduceri autorizate cu livrare gratuită

 • Trimiteţi documentul pe e-mail
 • Confirmaţi comanda
 • Plătiţi prin Transfer Bancar
 • Primiți traducerea la sediul dvs.
 • LIVRARE GRATUITĂ BUCUREŞTI

Traduceri legalizate la notariat

 • Trimiteţi documentul pe e-mail
 • Confirmaţi comanda
 • Plătiți prin Transfer Bancar
 • Primiți traducerea la sediul dvs.
 • LEGALIZARE UNIRII BUCUREȘTI

TRADUCERI ECONOMICE ŞI FINANCIARE PENTRU COMPANII

Traduceri pentru companiile-mamă şi pentru companiile care doresc să participe la licitaţii.

Compania dvs. efectuează înregistrări contabile pentru firme din străinătate? Compania-mamă este o firmă din străinătate şi aveţi nevoie de traduceri ale situaţiilor financiare ale filialei din România? Efectuăm traduceri economice pentru toate tipurile de documente justificative şi contabile în timp util, astfel nu veţi mai întarzia cu evidenţa financiar-contabilă.

Participaţi la o licitaţie şi aveţi nevoie de traducerea documentelor financiare? Biroul de traduceri OL, cu o experienţă în traduceri economice şi financiare de peste 15 ani, vă stă la dispoziţie cu traduceri autorizate ale actelor prezentate mai jos:

 • Traducere declaraţie privind eligibilitatea
 • Traduceri economice ale documentelor din care să reiasă plata obligaţiilor faţă de bugetul de stat
 • Traduceri economice ale documentelor din care să reiasă plata obligaţiilor la bugetul local
 • Traduceri economice ale certificatelor privind plata contribuţiei la asigurările sociale (certificat din care reiese că ofertanul nu are restanţe)
 • Traduceri documente economico-financiare ale ofertantului (scrisoare de bonitate bancară, profitul brut/net, rata profitului net, rata lichidităţii globale, rata solvabilităţii generale, etc.)
 • Traduceri economice ale documentelor care fac dovada accesului la facilităţile de creditare (acces la lichidităţi, linii de credit sau alte resurse financiare şi flux de numerar necesar derulării contractului)
 • Traducere cazier fiscal
 • Traduceri situaţii financiare pe ultimii ani din care să reiasă cifra medie de afaceri a ofertantului
 • Traduceri formulare care conţin date cu privire la activele circulante/datoriile curente
 • Traduceri economice şi financiare ale formularelor privind cifra de afaceri şi profitul
 • Traduceri scrisori de susţinere financiară din partea companiei-mamă
 • Traducerea documentaţiei care conţine cifre referitoare la raporturi şi înregistrări financiare anuale

TRADUCERI ECONOMICE ŞI CONTABILE

Traduceri în domeniul contabilităţii pentru firmele de audit sau de contabilitate ale următoarelor documente:

 • Traduceri situaţii financiare care includ operaţiuni economice înregistrate în contabilitatea unei societăţi
 • Traduceri economice ale procedeelor şi metodelor utilizate în contabilitatea unei societăţi
 • Traduceri procedee şi tehnici de înregistrare a operaţiunilor economice
 • Traduceri indicatori economici şi financiari
 • Traduceri metodologii de calcul şi analiză
 • Traduceri pentru diferite pieţe concurenţiale
 • Traduceri bilanţuri contabile şi documente specifice operaţiunilor economice
 • Traduceri planuri de conturi: capitaluri, active imobilizate, stocuri, decontări, trezorerie, venituri şi cheltuieli, etc.
 • Traduceri economice şi de contabilitate: contabilitate pentru companii şi corporaţii, contabilitate pentru întreprinderi mici şi mijlocii, contabilitate pentru instituţii şi contabilitate pentru bănci

TRADUCERI BANCARE ŞI FINANCIARE

Traduceri pentru prestatorii de servicii bancare şi financiare din toate sectoarele economice.

Pieţele se dezvoltă rapid şi nu există timp de pierdut. Sectorul financiar are nevoie de specialişti cu cunoştinţe aprofundate în domeniul economic, deoarece erorile pot fi costisitoare.

Globalizarea a făcut imperativă comunicarea multilingvă. Multe interacţiuni şi tranzacţii necesită ajutorul unui interpret sau al unui traducător, pentru a putea fi încheiate cu succes. De asemenea, productivitatea se bazează pe mai mulţi factori, printre care şi comunicarea, aceasta fiind posibilă într-o multitudine de limbi.

OL vă oferă:

 1. Traduceri economice pentru: situaţii financiare, documente bancare, bilanţuri şi orice tipuri de formulare financiar-bancare (ordine de plată, cecuri, extrase de cont, fluturaşi de salariu, declaraţii privind veniturile, etc.)
 2. Traduceri contracte financiar-bancare (contract de credit, contract de cont, etc.)
 3. Traducere documentaţie de audit (traducerea operaţiunilor specifice auditului, rapoarte de audit, memorandum-uri de planificare, formulare privind auditul informaţiilor financiare, etc.)
 4. Traduceri ale procedurilor economice, pentru ca tranzacţiile şi comunicarea să fie cât mai sigure şi mai clare pentru clienţii care vorbesc o limbă străină (respectiv traduceri de studii şi analize financiare)
 5. Servicii de interpretariat pentru conferinţe şi întâlniri de afaceri cu analişti financiari şi investitori

TRADUCĂTORI SPECIALIZAŢI ÎN DOMENIUL ECONOMIC

Traducătorul specializat în activităţi economice şi financiare este acela care traduce situaţiile financiare într-o limbă ţintă utilizând terminologia de specialitate. Acest traducător utilizează Microsoft Excel din pachetul Microsoft Office, păstrând formatul de lucru şi informaţiile numerice existente în document. Solicitaţi detalii despre soluţiile noastre de traduceri economice şi financiare la adresa de e-mail şi numărul de telefon afişat.

Avem soluţii pentru orice tip de document, de la cele cu grad de dificultate redus şi până la cele cu grad de dificultate ridicat:

✔ Glosar de termeni şi dicţionare de specialitate

✔ Certificat de traducător autorizat emis de Ministerul Justiţiei

✔ Experienţă cu Microsoft Excel şi Pachetul Office

✔ Competenţe de specialitate (traduceri economice, traduceri financiare, traduceri bancare, traduceri financiar-contabile, traduceri audit intern şi extern)

Toţi traducătorii OL sunt autorizaţi de Ministerul Justiţiei şi îndeplinesc cu stricteţe standardele unui traducător profesionist. Aceştia utilizează glosare şi dicţionare de specialitate, atât online cât şi fizice. Experienţa profesională se formează în timp şi cu multă stăruinţă în dorinţa de a deveni mai bun în domeniul de activitate, de aceea şi selecţia traducătorilor şi a revizorilor OL se face cu rigurozitate. O experienţă cu un traducător bun vă va scăpa de problema corectării textului tradus şi va eficientiza timpul dvs. de lucru. Solicitaţi acum o ofertă pentru traduceri economice pentru persoane fizice sau pentru biroul dvs.!


pareri clienti

Mulţumesc frumos. Sper să mai colaborăm. O săptamână excelentă!

Jenica S. Auditor Financiar

pareri clienti

Vă mulţumim foarte mult pentru munca dumneavoastră. Am primit azi traducerile.

Ana G.