TRADUCERI AUTORIZATE ACTE NOTARIALE ȘI CONTRACTE

Traduceri autorizate pe e-mail

 • Trimiteţi documentul pe e-mail
 • Confirmaţi comanda
 • Plătiţi prin Transfer Bancar
 • Primiți traducerea pe e-mail
 • TRADUCĂTORI AUTORIZAŢI MJ

Traduceri autorizate cu livrare gratuită

 • Trimiteţi documentul pe e-mail
 • Confirmaţi comanda
 • Plătiţi prin Transfer Bancar
 • Primiți traducerea la sediul dvs.
 • LIVRARE GRATUITĂ BUCUREŞTI

Traduceri legalizate la notariat

 • Trimiteţi documentul pe e-mail
 • Confirmaţi comanda
 • Plătiți prin Transfer Bancar
 • Primiți traducerea la sediul dvs.
 • LEGALIZARE UNIRII BUCUREȘTI

TRADUCERI AUTORIZATE ACTE NOTARIALE ȘI CONTRACTE

Limbajul juridic este un limbaj specializat care utilizează o terminologie de specialitate. În structura limbajului juridic există termeni precum rechizitoriu, judiciar, comodat, grefier, etc., dar şi termeni care se caracterizează printr-o bogăţie sinonimică precum moştenire/succesiune sau conlucrare/cooperare. În concluzie, aceste acte normative trebuie formulate într-o manieră care să asigure înţelegerea de către destinatarii săi, iar rolul unei traduceri juridice trebuie să fie întotdeauna acela de a reda întocmai înţelesul exact al textului original.

Multe decizii importante, precum emigrarea sau deschiderea unei afaceri, necesită procese legale îndelungate care implică traduceri juridice. Lucrurile pot deveni şi mai împovărătoare atunci când majoritatea documentelor în cauză sunt scrise într-o limbă străină. Aici intervenim noi şi vă punem la dispoziţie o echipă de profesionişti în domeniul traducerilor juridice, care utilizează cu acurateţe şi stricteţe limba străină şi, în acelaşi timp, foloseşte terminologia adecvată solicitată în traduceri juridice. Totodată menţionăm că, în anumite cazuri, este necesar ca actele cu caracter juridic să fie şi apostilate.

Actele oficiale pentru care se poate elibera apostila la Tribunalul Bucureşti sunt următoarele:

 1. Hotărâri judecătoreşti (în original) emise de instanţele din circumscripţia teritorială. Hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate cu menţiunea “definitivă şi irevocabilă” de către instanţa care le-a pronunţat şi semnate cu numele în clar de grefierul care legalizează hotărârea sau de preşedintele instanţei (de exemplu, grefier Ionescu Ioana sau preşedinte judecător Popescu Mihai) şi trebuie ştampilate cu ştampila de preşedinte, şi nu cu ştampila de arhivar sau de registratură. Nu se apostilează copia după sentinţa civilă făcută la notar, ci numai sentinţa originală eliberată de instanţă.
 2. Acte originale emise de Registrul Comerţului: certificat constatator, etc.
 3. Acte originale care emană de la un executor judecătoresc şi alte înscrisuri.

Tribunalul din oraşul/judeţul în care a fost emis actul apostilează numai actele emise în România, care urmează să fie utilizate în ţări care sunt membre ale Convenţiei de la Haga,

Sediul Tribunalului Bucureşti este: B-dul Unirii nr. 37, parter, camera 003.

Actele care urmează să fie apostilate se depun şi se eliberează în aceeaşi zi.

Acte necesare dosarului de apostilare sunt:

✔ Cerere de apostilare care se obţine de la Tribunal

✔ Actul care necesită apostilă în original

✔ C.I. în original şi în copie

✔ Procură notarială sau delegaţie (dacă este cazul), excepţie fac rudele de gradul I şi soţii

✔ Taxa judiciară de timbru

Pentru a fi valabile, toate actele juridice trec printr-o etapă ulterioară, un proces complet din care rezultă traduceri autorizate, respectiv traduceri legalizate efectuate de biroul nostru de traduceri şi de client.

Pentru ca actele juridice sub semnătură privată să poată fi legalizate de către un Biroul Notarial din România trebuie să obţină în prealabil, de la biroul notarial, o încheiere de dată certă sau o încheiere de legalizare copie sau, dacă vorbim de actele emise în străinătate, să fie apostilate în ţara respectivă. Înscrisul pentru care s-a solicitat efectuarea unei traduceri autorizate se prezintă notarului public în original sau în copie legalizată ori certificată. În prealabil, ne puteţi trimite documentul scanat pe e-mail pentru a putea începe traducerea şi a câştiga astfel timp.


TRADUCERI JURIDICE PENTRU COMPANII ŞI AVOCAŢI

Sunteţi un birou de avocatură şi aveţi nevoie în mod constant de traduceri juridice pentru actele dvs.? Sunteţi o companie care are nevoie de traducerea actelor firmei sau a contractelor încheiate cu partenerii străini? Vă punem la dispoziţie traducători dedicaţi pentru proiectele dvs., care efectuează traduceri juridice pentru următoarele tipuri de acte oficiale şi notariale:

 • Traducere contract de prestări servicii
 • Traducere contract de vânzare – cumpărare
 • Traducere contract de întreţinere
 • Traducere contract de donaţie
 • Traduceri juridice pentru alte tipuri de contracte
 • Traduceri juridice convenţii de orice tip
 • Traduceri juridice pentru toate tipurile de certificate
 • Traduceri juridice declaraţii
 • Traducere procură/împuternicire
 • Traduceri juridice pentru acte în materia societăţilor comerciale (act constitutiv, statut, act adiţional, hotărâre AGA, act de transfer acţiuni/părţi sociale, etc.)
 • Traducere hotărâre judecătorească
 • Traducere certificat constatator
 • Traduceri acte care emană de la un executor judecătoresc
 • Traduceri juridice pentru alte înscrisuri autentice/cu dată certă

Traduceri juridice şi domenii reprezentative. Traducătorii noştri autorizaţi acoperă în traducerile efectuate toate domeniile juridice, inclusiv: drept penal, drept constituţional, drept administrativ, drept financiar, drept internaţional public şi privat, drept civil, drept financiar, drept comercial, dreptul muncii, dreptul familiei, dreptul proprietăţii intelectuale, dreptul comerţului internaţional, drept comunitar, drept aero-spaţial şi maritim, etc.


SERVICII DE INTERPRETARIAT LA NOTAR

Interpretariatul Notarial sau Serviciile de Interpretariat prestate în fața unui Notar Public reprezintă activitatea de comunicare a mesajului transmis de un vorbitor al unei limbi străine în limba în care urmează să fie redactat un act notarial și vice-versa. Această activitate de comunicare este efectuată exclusiv de către un interpret și traducător autorizat de Ministerul Justiției.

Un interpret la Notar trebuie să fie deosebit de agil şi rapid. Interpretul cu pregătire în domeniul juridic trebuie să înţeleagă şi să vorbească fluent ambele limbi pentru a transmite cu exactitate mesajul provenit de la persoana care se exprimă într-o limbă străină, fie că este semnatarul, fie că este reprezentant legal al acestuia.

Când vorbim de serviciile de interpretariat în faţa Notarului, aveţi nevoie de o acurateţe absolută, nefiind loc pentru erori de exprimare. Vă stăm la dispoziţie cu interpreţi profesionişti, cu experienţă.

Interpreţi autorizaţi pentru semnare contracte la Notariat.

Trebuie să semnaţi un contract într-o limbă străină la un notariat din Bucureşti? Faceţi o programare online cu minimum 24 de ore înainte şi vă punem la dispoziție un interpret autorizat la orice notariat din Bucureşti. Tarifele/oră se stabilesc în funcţie de interpretul autorizat. Vă asigurăm de servicii de calitate şi de punctualitate în respectarea orei de programare. Nu întârziem şi nu amânăm evenimentul în ultimul moment.


TRADUCERI ÎN BUCUREŞTI ŞI ÎN TOATE ORAŞELE DIN ROMÂNIA

Acest birou de traduceri transmite prin mijloace electronice sau livrează prin curierat rapid gratuit traduceri juridice în Bucureşti (sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6) şi în judeţul Ilfov (Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Mogoşoaia, Pantelimon, Snagov, Voluntari, etc.), precum şi în toate celelalte oraşe din România: A: Abrud, Aiud, Alba Iulia, Alexandria, Arad B: Bacău, Baia de Arieş, Baia Mare, Bistriţa, Botoşani, Braşov, Brăila, Buhuşi, Buzău C: Călăraşi, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova D: Deva, Drobeta - Turnu Severin F: Focşani G: Galaţi, I: Iaşi L: Lipova M: Mangalia, Mediaş, Mioveni, Miercurea Ciuc N: Nădlac O: Ocna Mureş, Oradea P: Piatra Neamţ, Ploieşti R: Râmnicu Vâlcea, Reşiţa S: Sfântu Gheorghe, Sibiu, Sighişoara, Slatina, Slobozia, Suceava T: Târgovişte, Târgu Jiu, Târgu Mureş, Timişoara, Turda, etc.

Toate aceste traduceri juridice conţin ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei, împreună cu încheierea în care se certifică exactitatea traducerii cu textul înscrisului prezentat în original, extras sau fotocopie.


pareri clienti

Mulţumesc frumos. Sper să mai colaborăm. O săptamână excelentă!

Jenica S. Auditor Financiar

pareri clienti

Vă mulţumim foarte mult pentru munca dumneavoastră. Am primit azi traducerile.

Ana G.