TRADUCERI AUTORIZATE +20 DOMENII | TRADUCĂTORI AUTORIZAȚI MJ

Traduceri autorizate pe e-mail

 • Trimiteţi documentul pe e-mail
 • Confirmaţi comanda
 • Plătiţi prin Transfer Bancar
 • Primiți traducerea pe e-mail
 • TRADUCĂTORI AUTORIZAŢI MJ

Traduceri autorizate cu livrare gratuită

 • Trimiteţi documentul pe e-mail
 • Confirmaţi comanda
 • Plătiţi prin Transfer Bancar
 • Primiți traducerea la sediul dvs.
 • LIVRARE GRATUITĂ BUCUREŞTI

Traduceri legalizate la notariat

 • Trimiteţi documentul pe e-mail
 • Confirmaţi comanda
 • Plătiți prin Transfer Bancar
 • Primiți traducerea la sediul dvs.
 • LEGALIZARE UNIRII BUCUREȘTI

TRADUCERI AUTORIZATE ENGLEZĂ +24 LIMBI STRĂINE.

"Traducerile care poartă ştampila şi semnătura unui traducător autorizat se numesc traduceri autorizate." (sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Traduc%C4%83tor_autorizat). Ştampila conferă valoare legală unei traduceri autorizate. Fără această ştampilă nu se poate efectua legalizarea documentului de către un notar public, atunci când este cazul. Toate aceste documente certificate de către traducători autorizaţi necesită o interpretare corectă, deoarece de ele depinde recunoşterea calificării profesionale sau a studiilor, încheierea unei tranzacţii, utilizarea corectă a unui dispozitiv sau comunicarea unui mesaj.

În decursul timpului am analizat cu atenţie cerinţele clienţilor noştri străduindu-ne, în acelaşi timp, să le şi îndeplinim: traducători autorizaţi profesionişti, servicii complete de traduceri autorizate Bucureşti şi în toate oraşele din ţară, traduceri autorizate în toate domeniile şi în toate limbile străine de uz internaţional, dar mai ales traduceri în/din engleză, întrucât limba engleză continuă să domine ca limbă de comunicare internaţională.

 • Traduceri autorizate Grupa 1: engleză, franceză, italiană şi spaniolă.
 • Traduceri autorizate Grupa 2: germană, maghiară şi rusă.
 • Traduceri autorizate Grupa 3: albaneză, bulgară, cehă, croată, greacă, olandeză, portugheză, polonă, sârbă, slovacă şi turcă.
 • Traduceri autorizate Grupa 4: arabă, chineză, daneză, ebraică, finlandeză, japoneză, suedeză.

Un aspect foarte important pe care biroul de traduceri OL îl îndeplineşte este acela că toate traducerile autorizate sunt efectuate cu respectarea termenelor de predare şi a normelor de calitate. În contextul în care societatea noastră se bazează tot mai mult pe comunicare, este important ca informaţia în limba ţintă să fie transmisă în mod corespunzător.

După cum bine ştiţi, nu orice persoană care vorbeşte fluent o limbă străină poate efectua traduceri autorizate. Este nevoie de emiterea unei autorizaţii, acest lucru fiind posibil numai îndeplinind anumite condiţii stabilite de Ministerul Justiţiei. Echipa OL angajează în sistem de colaborare traducători autorizaţi pe bază de recomandări şi prin testarea cu rigurozitate a cunoştinţelor lingvistice.


Etapele de urmat pentru a obţine traduceri autorizate:

 1. Convertire (dacă este necesară).
 2. Evaluare.
 3. Formatare.
 4. Efectuarea traducerii de către traducători autorizaţi din Bucureşti sau din ţară.
 5. Verificarea traducerii.
 6. Printare.
 7. Ştampilare şi semnare traduceri autorizate.

În ţara noastră, dar mai ales în Bucureşti, piaţa de traduceri autorizate s-a dezvoltat rapid după anul 1998. Însă, deşi există multe oferte ale birourilor de traduceri, nu toate pot garanta efectuarea cu rigurozitate a serviciilor prestate. În primul rând, traducerea necesită o evaluare corectă, atât din punct de vedere al numărului de caractere/cuvinte, cât şi din punct de vedere al termenilor utilizaţi, ţinând cont de domeniul de traducere. Dacă este necesar (documentul este scanat sau nu are un format care permite editarea) se va efectua în prealabil convertirea documentului. În al doilea rând trebuie realizată o formatare a documentului: inserare paragrafe, număr de pagini, tabele, imagini, caractere îngroşate, cuvinte marcate în text, secţiuni şi altele asemenea, astfel încât varianta editată să fie conformă cu originalul. În următoarea etapă documentul merge direct spre traducere. Se analizează termenii utilizaţi, frecvenţa pasajelor identice şi, în general, limbajul specific. După traducere, întotdeauna urmează o verificare/colaţionare efectuată de traducători autorizaţi din Bucureşti sau din alte oraşe din ţară. Traducătorul revizor acordă, în principiu, o zi lucrătoare verificării documentului, dacă acesta nu depăşeşte 20 de pagini. Atunci când se utilizează limbile rare, se poate întampla ca revizorii să fie aceeaşi cu traducătorii autorizaţi principali. Desigur, şi aceştia acordă tot o zi lucrătoare pentru verificarea unei traduceri autorizate de maxim 20 de pagini. Această normă se stabileşte în funcţie de raportul calitate-randament al fiecărui traducător autorizat şi este indicat să nu fie depăşită. În forma sa finală, după ce se printează documentul pe hârtie, urmează etapa de autorizare: semnarea şi ştampilarea fiecărei pagini traduse, rezultând aşa numitele traduceri autorizate.


TRADUCERI AUTORIZATE ÎN +20 DOMENII.

Am selectat în echipa noastră specialişti care realizează traduceri în mai multe domenii:

 • Traduceri autorizate în domeniul educaţiei realizate de traducători autorizați:
 • Traducerile în domeniul educaţiei implică un timp de răspuns rapid, pentru a îndeplini cu promptitudine cerinţele în regim de urgenţă, dar şi maximă atenţie în traducerea cu exactitate a informaţiilor şcolare/universitare. Persoanele care doresc să studieze sau să se angajeze în afara ţării vor avea de nevoie de traduceri autorizate pentru oricare din următoarele documente care atestă studiile: diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă, diplomă de master, diplomă de doctor, atestat profesional, adeverinţă de studii, foaie matricolă, programă analitică, fişa disciplinei, lucrare de disertaţie, manuale şcolare/universitare, etc.

 • Traduceri autorizate în domeniul IT (Tehnologiei Informaţiei):
 • Sectorul cu cel mai mare potenţial la nivel internaţional este cel mai industriei tehnologice. Comunicarea cu clienţii şi cu potenţialii parteneri de afaceri, pe o piaţă internaţională extrem de competitivă, se va face în limba nativă a acestora sau într-o limbă de circulaţie utilizată cu succes de marile companii, de regulă engleza. Traducerile autorizate reprezintă o modalitate prin care potenţialii cumpărători sau utilizatori au acces la informaţiile dvs. De aceea, pentru a avea un conţinut atractiv trebuie să luaţi în considerare şi cuvintele cheie cu cele mai bune rezultate. Prin urmare, este necesară o analiză amănunţită pe care o puteţi face şi dvs. sau puteţi apela la serviciile unor specialişti. Scopul localizării este acela de a adapta conţinutul site-ului la o audienţă ţintă dintr-o anumită ţară sau regiune. Traducătorii noştri cunosc limbajele de programare, putând să îndeplinească cu uşurinţă cerinţele dvs. Echipa OL traduce: conţinut programe software, documentaţie pentru componente hardware, conţinut site-uri web pentru toate tipurile de servicii sau produse, manuale IT şi orice altă documentaţie tehnică şi tehnologică.

 • Traduceri autorizate în domeniul economico-financiar şi de investiţii:
 • Un traducător specializat în activităţi bancare şi financiare este un profesionist care traduce situaţiile financiare dintr-o limbă sursă într-o limbă ţintă. Acesta cunoaşte terminologia specifică a industriei şi o pune în practică pentru a livra cea mai bună traduceri autorizate: bilanţ, formular, analiză financiară, dosar de finanţare, raport, cazier fiscal, extras de cont, plan de afaceri cu cifră de afaceri, profit şi pierderi estimate, manuale economice şi diverse alte proiecte economice.

 • Traduceri autorizate în domeniul comercial şi turistic:
 • Multe aspecte ale vieţii noastre sunt afectate de globalizare. Un număr tot mai mare de turişti aleg destinaţii în afara ţărilor de origine. În consecinţă, industria turismului are de a face cu o diversitate de clienţi fără precedent, ceea ce aduce şi o mulţime de provocări. Oferim traduceri pentru agenţii de turism şi lanţuri hoteliere: traduceri site-uri web de prezentare, broşuri şi cataloage.

 • Traduceri autorizate în domeniul juridic realizate de traducători autorizați:
 • Omnia Lingua asigură traduceri autorizate pentru următoarele tipuri de acte oficiale şi notariale: procură, împuternicire sau procură specială, declaraţie, certificat constatator, act de înfiinţare, act adiţional, hotărâre AGA, contract de vânzare-cumpărare şi orice alt tip de contract sau convenţie, hotărâre judecătorească, legislaţie şi reglementări, etc.

 • Traduceri autorizate în domeniul marketing şi publicitate:
 • Marketingul şi publicitatea au devenit elemente cheie în promovarea produselor şi serviciilor furnizate de societăţile comerciale. Aceste două tipuri de promovare au condus la creşterea vânzărilor în toate domeniile, fiind utilizate într-o formă evoluată sau mai puţin evoluată de către toţi micii sau marii întreprinzători. Fie că vorbim de marketing online sau de marketing clasic, în ambele cazuri scopul final nu este altul decât vânzarea. Echipa Omnia Lingua este pregătită să satisfacă şi cele mai exigente cereri ale clienţilor săi, pentru ca promovarea să se efectueze în mod corespunzător la nivel internaţional. Comunicăm într-o limbă străină mesajul dvs. şi predăm traduceri autorizate de calitate, pentru ca scopul final să fie mereu îndeplinit. Traducem: materiale de marketing şi promovare, cataloage, broşuri, indicatori cheie de performantţă, precum şi alte materiale de prezentare şi publicitate.

 • Traduceri autorizate în domeniul construcţiei:
 • Pe parcursul întregii noastre activităţi am colaborat cu firme de construcţii care au au avut nevoie de traduceri autorizate care să demonstreze legalitatea activităţilor desfăşurate pe teritoriul României, dar am efectuat şi traduceri pentru licitaţii, contribuind la succesul clienţilor noştri. Printre documentele traduse se numără şi: cataloage şi fişe tehnice, documente de conformitate, norme şi instrucţiuni de execuţie, expertiza tehnică a proiectului, fişa postului, documente de licitaţie în domeniul construcţiilor (scrisoare de garanţie bancară, caiet de sarcini, împuternicire, declaraţie şi orice alte documente care atestă calitatea de comerciant/investitor).

 • Traduceri autorizate în domeniul ştiinţific şi de cercetare:
 • Doriţi ca studiile dvs. de cercetare să fie prezentate unor universităţi de prestigiu din străinătate sau unor companii de renume de pe piaţa internaţională? Vă punem la dispoziţie traducători cu experienţă în următoarele ramuri de cercetare: biologie, chimie, fizică, inginerie şi matematică.

 • Traduceri în domeniul literar:
 • Traducem pentru dvs.: cărţi de literatură, cărţi de poezie, manuale, materiale pentru educaţie muzicală, materiale culturale (publicaţii, cataloage, ziare), materiale religioase, etc.

 • Traduceri autorizate în domeniul medical efectuate de traducători autorizați:
 • Domeniul medical atât de vast şi de variat cuprinde următoarele ramuri sau subdomenii: medicină de familie, cardiologie, ortopedia, neurologie, ORL, oftalmologie, gastroenterologie, pneumologie, medicină dentară şi alte ramuri. OL realizează traduceri autorizate pentru: adeverinţe medicale, analize, formulare, teste, rapoarte medicale, broşuri/manuale pentru echipamente şi dispozitive medicale.

 • Traduceri autorizate în domeniul tehnic şi industrial:
 • Domeniul tehnic reprezintă ansamblul proceselor şi metodelor utilizate în scopul obţinerii unui anumit produs. Ramurile în care biroul nostru efectuează traduceri autorizate sunt: metalurgie, hidrologie şi hidrotehnie, aviaţie şi tehnică aerospaţială, tehnică militară, automobile, energie, petrol, inginerie electrică şi electronică, comunicaţii şi transport rutier, feroviar şi nautic.

 • Traduceri autorizate în domeniul agricol şi agroalimentar:
 • Traducem pentru dvs.: proiecte pentru obţinerea de fonduri europene în vederea dezvoltării afacerii în domeniul agricol şi agroalimentar, etichete ale produselor alimentare, broşuri şi descrieri ale diferitelor specii de plante, arbori/copaci, peşti şi animale.


LIVRARE GRATUITĂ PENTRU TRADUCERI AUTORIZATE OL.

Curierat rapid gratuit 24H pentru traduceri autorizate Bucureşti.

 1. Trimiteţi un scan (o poză) cu documentele care necesită traducere.
 2. Primiţi cotaţia din partea biroului nostru de traduceri în MAXIM 1 oră.
 3. Confirmaţi şi livrăm traducerile direct la adresa dvs. din Bucureşti sau din ţară.

Traducerile autorizate vor fi livrate clientului la sediu, conform ofertei OL, în Bucureşti și alte oraşe din ţară. Toate aceste traduceri autorizate sunt livrate de biroul nostru de traduceri împreună cu factura fiscală în format fizic sau în format electronic.

OMNIA LINGUA oferă clienţilor săi şi servicii autorizate de interpretariat/translaţie. Pentru a beneficia de aceste servicii vă invităm să ne solicitaţi o ofertă personalizată. În funcţie de limba utilizată, gradul de dificultate (interpretariat consecutiv sau simultan) şi de timpul alocat translaţiei se va stabili şi tariful/oră sau pe zi.


pareri clienti

Mulţumesc frumos. Sper să mai colaborăm. O săptamână excelentă!

Jenica S. Auditor Financiar

pareri clienti

Vă mulţumim foarte mult pentru munca dumneavoastră. Am primit azi traducerile.

Ana G.