Traduceri autorizate bucureşti

adresa birou traduceri bucurestioffice@traduceri-autorizate.com

contact birou traduceri sector 30724 478 783
Birou UNIRII Bucureşti

ESTIMATOR DE PREŢ TRADUCERE
Selectaţi limba

RON preţ/pagină

Calitate
Confidenţialitate
Preţuri juste
Curierat GRATUIT
Livrare la timp
Toate domeniile


 

Birou Traduceri Bucuresti - Livrare Gratuita Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5, Sector 6

Program L-V 9:30 - 17:30

+10 ANI EXPERIENŢĂ ÎN TRADUCERI AUTORIZATE BUCUREŞTI

servicii specifice unui birou traduceri bucuresti

TRADUCĂTORI AUTORIZAŢI ATENT SELECTAŢI

În decursul timpului am analizat cu atenţie cerinţele clienţilor noştri străduindu-ne, în acelaşi timp, să le şi îndeplinim: traducători autorizaţi PROFESIONIŞTI, servicii complete de traduceri autorizate Bucureşti şi în toate oraşele din ţară, traduceri autorizate în toate domeniile şi în majoritatea limbilor străine: franceză, italiană, spaniolă, germană, maghiară, rusă, turcă, portugheză, sârbă, croată, cehă, slovacă, bulgară, olandeză, greacă, poloneză, albaneză, arabă, suedeză, daneză, finlandeză, chineză, japoneză, ebraică, etc., dar mai ales traduceri în/din engleză, întrucât limba engleză continuă să domine majoritar ca limbă de comunicare internaţională. Un aspect foarte important de îndeplinit este ca toate aceste traduceri autorizate să fie efectuate cu respectarea termenelor de predare şi a normelor de calitate. În contextul în care societatea noastră se bazează tot mai mult pe comunicare, este important ca informaţia în limba ţintă să fie transmisă în mod corespunzător.

După cum bine ştiţi, nu orice persoană care vorbeşte fluent o limbă străină poate efectua traduceri autorizate. Este nevoie de emiterea unei autorizaţii, acest lucru fiind posibil numai îndeplinind anumite condiţii stabilite de Ministerul Justiţiei. Echipa Omnia Lingua angajează în sistem de colaborare traducători autorizaţi pe bază de recomandări şi prin testarea cu rigurozitate a cunoştinţelor.

CURIERAT RAPID GRATUIT 24H pentru traduceri autorizate Bucureşti
TRIMITEŢI UN SCAN (POZĂ) cu documentele care necesită traducere PRIMIŢI COTAŢIA din partea noastră (în MAXIM 1H) CONFIRMAŢI şi LIVRĂM traducerile direct la adresa dvs. din Bucureşti
servicii specifice unui birou traduceri bucuresti

CE ÎNSEAMNĂ TRADUCERI AUTORIZATE?

"Traducerile care poartă ştampila şi semnătura unui traducător autorizat se numesc traduceri autorizate." (source: https://ro.wikipedia.org/wiki/Traduc%C4%83tor_autorizat). Ştampila conferă valoare legală unei traduceri autorizate. Fără această ştampilă nu se poate efectua legalizarea documentului de către un notar public, acolo unde este necesar. Toate aceste documente certificate de către traducători autorizaţi necesită o interpretare corectă, deoarece de ele depinde recunoşterea calificării profesionale sau a studiilor, încheierea unei tranzacţii, utilizarea corectă a unui dispozitiv sau, pur şi simplu, comunicarea exactă a unui mesaj.

TIPURI DE DOCUMENTE pentru care echipa de traducători autorizaţi Omnia Lingua efectuează traduceri autorizate: acte de studii şi acte stare civilă (diplome de licenţă, certificate de naştere, etc.), acte auto, acte notariale şi juridice (contracte, procuri, etc.), acte financiar-economice (bilanţuri, formulare, jurnale, fişe, extrase, facturi, fluturaşi de salariu, cărţi de muncă, caziere), acte medicale (adeverinţe medicale, formulare, inclusiv Formularul E 112, broşuri/manuale pentru echipamente şi dispozitive medicale), documente tehnice (manuale de utilizare, manuale de întreţinere/mentenanţă, acte auto, caiete de sarcină, documentaţie licitaţii publice, etc.)

ETAPE TRADUCERI AUTORIZATE BUCUREŞTI:
1. CONVERTIRE şi EVALUARE 2. TRADUCERE efectuată de către traducători autorizaţi din Bucureşti 3. VERIFICARE 4. PRINTARE 5. AUTORIZARE - ştampilare şi semnare traduceri

În ţara noastră, piaţa de traduceri autorizate din Bucureşti s-a dezvoltat rapid după anul 1998. Însă, deşi există multe birouri de traduceri, nu toate pot garanta calitatea serviciilor prestate. În primul rând, traducerea necesită o evaluare corectă, atât din punct de vedere al numărului de caractere/cuvinte, cât şi din punct de vedere al termenilor utilizaţi, ţinând cont de domeniul de traducere. În al doilea rând trebuie pregătit formatul documentului (acesta trebuie sa redea întocmai varianta originală, dacă nu chiar să fie identic cu originalul). În pasul următor documentul merge direct spre traducere. Se analizează termenii utilizaţi, frecvenţa pasajelor identice şi, în general, limbajul specific. După traducere, întotdeauna urmează o verificare efectuată de traducători autorizaţi din Bucureşti. Traducătorul revizor acordă, în principiu, o zi lucrătoare verificării documentului, dacă acesta nu depăşeşte 20 de pagini. Există cazuri, în special când vorbim de limbile rare, în care revizorii sunt aceeaşi cu traducătorii autorizaţi principali. Desigur, şi aceştia acordă tot o zi lucrătoare pentru verificarea unei traduceri autorizate de maxim 20 de pagini. Această normă se stabileşte în funcţie de raportul calitate-randament maxim al fiecărui traducător autorizat şi este indicat să nu fie depăşită. În forma sa finală, traducerea în format fizic pe hârtie urmează etapa de autorizare: semnarea şi ştampilarea fiecărei pagini traduse. Traducerea autorizată va fi livrată clientului la sediu, fără costuri suplimentare, în condiţiile de livrare menţionate mai sus, în toate sectoarele din Bucureşti, chiar dacă sediul biroului nostru este localizat în sector 3 Bucureşti. Toate aceste traduceri autorizate sunt transmise de biroul nostru de traduceri din Bucureşti împreună cu factura fiscală în format fizic sau în format electronic şi niciodată altfel.

Orice traducere este importantă! Fie că vorbim de contracte, manuale, bilanţuri, acte de licitaţie sau documente oficiale, Omnia Lingua va stă la dispoziţie cu servicii de calitate.

Dacă documentele dvs. necesită traduceri legalizate, precizăm faptul că de câţiva ani biroul nostru a început o colaborare profesională cu mai multe Birouri Notariale din imediata proximitate (zona Unirii, Tribunalul Bucureşti). Onorariul notarului public pentru legalizarea traducerii este de 30Ron+Tva/document. Biroul nostru nu percepe comisioane pentru legalizarea efectuată de către client, acest serviciu putând fi achitat direct la secretariarul Notarului Public. Înscrisul pentru care s-a solicitat efectuarea unei traduceri autorizate se prezintă notarului public în original sau în copie legalizată ori certificată. În prealabil, ne puteţi trimite documentul scanat pe e-mail pentru a putea începe traducerea şi a câştiga astfel timp.

OMNIA LINGUA oferă clienţilor săi şi servicii de INTERPRETARIAT (TRANSLAŢIE). Pentru acest serviciu vă invităm să ne solicitaţi o ofertă personalizată. În funcţie de gradul de dificultate şi de timpul alocat translaţiei se va stabili şi tariful/oră sau pe zi.

De asemenea, puteţi solicita o ofertă personalizată şi pentru traduceri autorizate Bucureşti.